STRONA W MODERNIZACJI. ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych jest PPH TINA W.K.B.J. Michałowscy Sp. J.  z siedzibą w Gnieźnie, ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274026, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i WIlda, XXI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 784-237-65-31.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 61 426 35 16.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływa na Państwa sytuację.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1. podmioty, którym Administrator danych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,

2. podmioty realizujące usługi księgowo-finansowe,

3. podmioty świadczące usługi informatyczne,

4. podmioty świadczące usługi transportowe oraz z zakresu doręczania korespondencji.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.